Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A weboldal általános szerződési feltételeinek célja

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az alábbiakban meghatározott weboldal szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a felhasználó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. A weboldal szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Általános tudnivalók
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a . Contador Kávémanufaktúra Kft (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a www.contadorcaffe.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Jelen ÁSZF alkalmazása során Felhasználó az, aki a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát, és a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, illetve vásárlási szándékkal él. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.contadorcaffe.hu weboldalon keresztül történik.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.contadorcaffe.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Web áruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Szolgáltató cégneve: Contador Kávémanufaktúra Kft
A Szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.
Adószám: 25581782-2-16
Nyilvántartó Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 16-09-017171
Képviselőjének neve: Barhács László

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 306281896
Hétfőtől Péntekig 10 -tól 16.00 -ig
e-mail: kaveszolnok@gmail.com mindennap 0-24 óráig

3. Az ÁSZF elfogadása
A Felhasználó a Megrendelés során tett kifejezett nyilatkozattal jelenti ki, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt kifejezett nyilatkozattal fogadja el. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, a Felhasználót az oldalra történő belépéskor értesíti a Szolgáltató a változásokról.

4. Regisztrációs feltételek
A Felhasználó teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztráció során megadott és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és ezzel a Felhasználóval szembeni szolgáltatási kötelezettségét semmisnek tekintse, vagy a Felhasználótól a regisztráció érvényesítéséhez további adatokat kérjen, vele kapcsolatba lépjen.

5. Regisztráció
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal kijelenti, hogy  a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy azt írásban bármikor visszavonhatja.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6. Regisztráció módosítása
Amennyiben a Felhasználó már regisztrált a Weboldalon, de elfelejtette jelszavát, az Elfelejtette a jelszavát? feliratra kattintva, a regisztrált felhasználó név és e-mail cím megadását követően rendszerünk automatikusan elküld egy generált jelszót. Ezt a jelszót a Felhasználó a belépés után az adatok szerkesztése menüpontban megváltoztathatja. Ha a Felhasználó adatai időközben változtak, azokat a kassza / szállítási cím / címet frissít opcióra kattintva bármikor módosíthatja, egészen addig, amíg megrendelését nem véglegesítette. A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználó előtt megjelenik az adatmező, azaz a rendszer még egy lehetőséget kínál, hogy az adatokat ellenőrizze, és ha szükséges, módosítsa. Kérjük, ezt még a megrendelés véglegesítése előtt hajtsa végre. Az aktuális rendelést a Szolgáltató mindig arra a címre küldi, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott. A regisztrációs adatok módosítása, a Web áruházba történő bejelentkezés után, a címet frissít fül alatt lehetséges. Amennyiben a Felhasználó adatai módosulnak azt köteles megrendelés előtt frissíteni vagy a módosulásról a Szolgáltatót értesíteni. Nem módosított megrendelés esetén a Felhasználó köteles a hibás adatok miatt a Szolgáltatót ért károkat megtéríteni.

7. Regisztráció törlése
A Felhasználónak jogában áll regisztrációját bármikor megszüntetni, ez alól kivétel, ha a megrendelés teljesítése folyamatban van. Ilyenkor a Felhasználó regisztrációja a teljesítés után szűnik meg. A regisztráció törléséhez a Szolgáltatót kell értesíteni a regisztráció törlése menüpont alatt.

8. A felek közötti szerződés létrejötte
A Web áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Web áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben a Felhasználót egyebek mellett tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a megrendelt termékről, annak áráról, a fizetési feltételekről, a szállítás várható idejéről és módjáról, az elállási jogról és annak gyakorlási módjáról. A megrendelés a leadást követően annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, mely idő alatt az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

9. Megrendelés
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a terméken feltűntetett leírás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheliMinimális rendelési összeg 3000.-Ft

Megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a KOSÁR használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található VÁSÁRLÁS link használatával teheti KOSARÁBA. A KOSÁR tartalmának módosítására a KOSÁR linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a KOSÁR tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Felhasználó a KOSÁR tartalmát véglegesítette, a MEGRENDELÉS linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a VISSZA A KOSÁRHOZ linkre kattintást követően a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja KOSARÁNAK tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a RENDELÉS összegző oldalon található MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE linkre kattintást követően kerül sor.

Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését köteles a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat (megrendelés) elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

10. Árak
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő, és ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára a csomagolási költséget tartalmazza, a kiszállítás költségét viszont nem.

A Web áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár kerül felületére, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja az áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ birtokában  a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron azt, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a rendelést.

Nyílvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
– 0 Ft-os ár
– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntetett ár (pl.:1000Ft-os áru esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált áru.)

11. Rendelkezésre állás
A megrendeléseket a Szolgáltató a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti. A beérkezett megrendelések feldolgozása után 2 munkanapon belül a Felhasználót a Szolgáltató egy újabb e-mailben értesíti a sikeres készletfoglalásról, a szállítás várható időpontjáról, annak költéségéről, valamint jelzi, ha bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröljük a Felhasználó megrendeléséből. A visszaigazolás elmaradása esetén a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

12. Szállítási és fizetési feltételek
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel) és előre utalással.
Előre utalásos fizetési mód választása esetén a termékek szállítását csak azt követően kezdjük meg, miután a fizetendő összeg bankszámlánkra beérkezett. Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: OTP 11745004-24512086. Kérjük átutaláskor a Közlemény rovatba a megrendelés visszaigazolásakor kapott megrendelés számot szíveskedjék feltüntetni.

Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg cégünk számlájára, úgy megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.
Számlázás: díjbekérőt küldünk ki, ha beérkezik az összeg, akkor készítjük a csomagot, abban küldjük a számlát.

Csomagolási költség:
A megrendelt termékek csomagolásáról mi gondoskodunk, külön költséget nem számolunk fel.

Házhozszállítás
A megrendelt árukat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk futárszolgálat vagy a Magyar Posta segítségével.

A házhozszállítás díja utánvétel esetén (bruttó ár):
• 1500 Ft.
A házhozszállítás díja előre utalás esetén (bruttó ár):
• 1100 Ft.

Szállítási idő:
A frissen pörkölt kávék miatt az adott héten beérkezett rendeléseket lehetséges, hogy csak a következő héten szállítjuk, amely általánosságban 3-10 nap. Ezt a rendelésnél kérjük vegye figyelembe.

Amennyiben a termék az importőrnél is készlethiányos esetenként előfordulhat hosszabb szállítási idő is (3-4 hét). Előre utalás esetén a szállítási idők a pénz beérkezése után értendőek.
A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni nap szállítja házhoz a küldeményeket.

Házhoz szállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol 08:00-17:00 óra között át tudják venni a csomagot.

Amennyiben a futárszolgálat munkatársának nem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, akkor az a helyi postára kerül, ahol átvehető. Amennyiben nem történik meg az átvétel, akkor visszaszállításra kerül, és a megrendelést töröljük.

13. Az áru átvétele
Kérjük, hogy a megrendelésnél olyan szállítási címet jelöljön meg, ahol Ön napközben is elérhető. Kérjük, hogy az adatainál a telefonszámát is adja meg, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, a futár felvehesse Önnel a kapcsolatot. A Web áruházban vásárolt termékeket Magyarország területén belül arra a Szolgáltató arra a címre szállítja ki, melyet a Felhasználó a rendeléskor megadott. A szállítási költség a kiválasztott terméktől függ, és megrendelésenként kerül megállapításra. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon, a megrendelésekben feltüntetett szállítási határidőket betartsa. A Szállító nem vállal felelősséget a szállítás során történő, kívülálló harmadik személy által, a Felhasználó által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemért, illetve a csomag elvesztésének következményeiért.

Házhozszállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét.

Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni a Szolgáltató címére. Kérjük, észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

Amennyiben a futárszolgálat munkatársának nem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, akkor az a helyi postára kerül, ahol átvehető. Amennyiben nem történik meg az átvétel, akkor visszaszállításra kerül, és a Felhasználó megrendelése törlésre kerül.

14. A Felhasználót megillető elállási/felmondási jog, annak gyakorlásának módja és következményei
A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A Felhasználó a Rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti elállási jogát
1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
2. aa) a terméknek,
3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható.

A fentiek nem érintik a Felhasználó azon jogát, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a terméke átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Felhasználó az elállási/felmondási jogát a Szolgáltató által biztosított nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy a Szolgáltatóhoz címzett egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Felhasználó nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy fenti jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató részére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Amennyiben a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Felhasználó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A termék visszajuttatásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. Ezen kívül a Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Felhasználó részére.
A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználónak visszajáró összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát
1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
7. g) olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Felhasználó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;
10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználó (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

15. Kellékszavatosság, jótállás, termékfelelősség
A Szolgáltató által értékesítendő termékek vonatkozásában alkalmazandó kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról itt tájékozódhat.

16. Felelősség
A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség

17. Szerzői jogok
A Weboldal tartalmának másodközlése, adatbázisban történő tárolása kizárólag az Contador Kávémanufaktúra Kft. előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A Weboldal tartalmi és formai alkotórészei a közlési engedély beszerzése esetén sem használhatóak fel megváltoztatott formában. A Weboldal bármely részére hivatkozás helyezhető el más online tartalomban előzetes kérés nélkül. A linkelés megszüntetését azonban Weboldalunkhoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetjük. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldalon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért. A www.contadorcaffe.hu oldal tartalmának szerzői jogával a Contador Kávémanufaktúra Kft rendelkezik.

18. A felhasználás feltételei
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből, sem a látogatók, sem a Felhasználók irányában, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi károkért. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

19. Panaszkezelés, vitás kérdések rendezése

Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó (fogyasztó) a Szolgáltatónak (vállalkozás), illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Cím: 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétköznap 9.00-18.00 óra között
Telefonszám: +36 306281896
Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfőtől Péntekig 10 -tól 16.00 -ig
Kapcsolattartó személy: Barhács László
E-mail: kaveszolnok@gmail.com
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a) a Felhasználó (fogyasztó) neve, lakcíme,
2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes kormányhivatalhoz .A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató a közöttük fennálló vitás ügy rendezését megkísérelte, azonban az nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, mely testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testületek elérhetősége

A Fgytv. 20. § (5) bekezdésének 2023. december 31. napjáig hatályban volt rendelkezése szerint a békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti vármegyére (fővárosra) terjedt ki.
A Fgytv. 20. § 2024. január 1. napjától hatályos szövegezésű (5) bekezdése értelmében a békéltető testületek székhelyét, és illetékességi területét – utóbbinál áttérve a regionálisszintű szabályozásra – a törvény 2. sz. melléklete határozza meg, az alábbiak szerint:


Békéltető testület neveBékéltető testület székhelyIlletékességi terület
1Budapesti Békéltető TestületBudapestBudapest
2Baranya Vármegyei Békéltető TestületPécsBaranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye
3Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető TestületMiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye,
Nógrád vármegye
4Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető TestületSzegesBékés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
5Fejér Vármegyei Békéltető TestületSzékesfehérvárFejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
6Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületGyőrGyőr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye,
Zala vármegye
7Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületDebrecenJász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
8Pest Vármegyei Békéltető TestületBudapestPest vármegyeAz online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az online vitarendezési platform is felhasználható, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Weboldal és a Web áruház használatával kapcsolatban felmerülő mindennemű jogvitában a magyar jog irányadó.

Hatályos: 2024. február 07.